logo

 

MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ İZİN BELGESİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısına istinaden, TOBB'a iletilen  ekte yer alan kayıtlı yazıda; motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarının, tamirhanelerin, servislerin, kamu kurum/kuruluşlarının, belediyelerin, madencilik faaliyeti gösteren işletmelerin ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevrimiçi programlarına kayıt olması ve izin belgesi almasının gerekmekte olduğu ve izin belgesi olmayan kuruluş, tesis ve işletmelerin motor yağı değişimi yapmasının mümkün olmayacağı ifade edilmektedir.

"Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" 01.01.2021 tarihine kadar alınması gerekmektedir.

 05 Kasım 2020

Başvuru ve detaylı bilgi için :   https://konya.csb.gov.tr/moyden-motor-yagi-degisim-noktasi-i-99878  

 

21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan  Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği; "Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri" başlıklı 8'inci maddesinin ikinci fıkrası: "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il Müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür."

Bu kapsamda; Motor yağı değişimi yapılan;Akaryakıt istasyonları, Tamirhaneler, ServislerKamu kurum/kuruluşları, Belediyeler, Madencilik faaliyeti gösteren işletmeler, Diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin, 1/1/2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" alması gerekmekte olup, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze başvuru yapılmalıdır.

 

BAŞVURU İÇİN:

  1. Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olunması gerekmektedir.

“Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)”ne kayıt nasıl yapılır (Firma Kurma, Tesis Açma vb.) bilgileri için (yardım videoları da dahil) “Sıkça Sorulan Sorular” da yer alan dokümanlara ulaşmak için link aşağıdadır.

https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupId=1052&uygulamaid=106

  1. İnternet bağlantısı olan Bilgisayar/Tablet/Telefon bulunması gerekmektedir.

Söz konusu kurum/kuruluş ve işletmeler tarafından motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçların bilgileri Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirilecek olup, motor yağı değişim bilgilerini içeren dokümanın fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılmasını sağlayacak donanımların (İnternet bağlantısı olan Bilgisayar/Tablet/Telefon) kurumlarda/işletmelerde bulunması gerekmektedir. (İşletmede bilgisayar ve yazıcı bulunmaması durumunda telefon ya da tabletten giriş yapılarak ilgili doküman e-mail ve/veya WhatsApp uygulamalarından da araç sahibine gönderilebilecek.)

  1. Standartlara uygun “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı” bulunması gerekmektedir.

Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası; zemini beton, dışarıya kanal bağlantısı olmayan, kapısı kilitli, üzerinde “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı” tabelası olan, atık deposundan sorumlu kişinin adı-soyadının yazılı olduğu kağıt/tabelası olan, içeride “13 02 08” kodlu “Atık Motor Yağı”nın konulduğu varil olan, yağmur ve kar gibi yağışı içerisine almayacak şekilde her tarafı kapalı olarak dizayn edilmiş “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı”nın, bulunması gerekmektedir.

  1. Kurum/Kuruluş ve İşletme sahibi/yetkililerince imzalanmış “Taahhütname” düzenlenmelidir.

Başvuru dilekçesi ekinde sunulması gereken “Taahhütname” örneği aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Taahhütname Örneği

  1. Müdürlüğümüzce Ücretsiz olarak düzenlenecek Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi için ilgililer tarafından gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi örneği ağıdaki linkte yer almakta olup, başvuru dilekçesi ekine; Vergi Levhası Fotokopisi, Oda Kayıt Belgesi ve/veya Sicil Gazetesi Fotokopisi, Taahhütname ve Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı’nı gösterir ön, arka, yan ve iç tarafından çekilmiş en az 4 adet renkli fotoğraf eklenmelidir.

Başvuru Dilekçesi Örneği

:

SİTE ALTI LOGOLAR