logo

 

ÖNEMLİ DUYURU

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’un 77. maddesi gereği vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerimizin kaydı silinecektir.

Sayın Üyemiz,

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’un 77. maddesi gereği işi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden gerçek kişi üyelerimizin kaydı doğrudan,gerekli şartları taşıyan tüzel kişi üyelerimizin kaydı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici  7. maddesi  kapsamında silinecektir.

Bu kapsamda başlatılan çalışmalarda üyelerimizin Odamız üye sicil sisteminde kayıtlı olan vergi numaraları üzerinden vergi dairelerinde ki durumlarına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan anlık ve doğrudan sorgulama yapılacaktır.

Yapılacak sorgulama neticesinde elde edilecek sonuçlara göre vergi dairesi kapalı görünen üyelerimizin sicil kayıtlarımızdan silinmesi için gerekli işlemler başlatılacaktır.

Yapılacak bu işlemler esnasında üyelerimizin vergi kayıt durum bilgilerine doğru bir şekilde ulaşılabilmesi açısından firmaların Odamız sicil sisteminde bulunan vergi numarası ve vergi dairesi bilgilerinin doğru olması büyük bir öneme sahiptir.

Bu nedenle herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmaması ve üyelerimizin vergi dairelerinde ki durumlarına ilişkin doğru bilgilere ulaşılabilmesi için vergi numarası ve vergi dairesi bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda üyelerimizin Odamız üye sicil sisteminde görünen vergi numarası ve vergi dairesi bilgilerine ilişkin gerekli kontrolleri 10.11.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

Üyelerimizin yapacakları kontroller neticesinde Odamız kayıtlarında görünen vergi numarası ve vergi dairesi bilgilerinin eksik veya hatalı olduğunu tespit etmeleri halinde, doğru vergi numarası ve vergi dairesi bilgilerini ekinde vergi levhaları ile birlikte yazılı olarak Oda Sicil Müdürlüğüne beyan etmeleri gerekmektedir.

:

SİTE ALTI LOGOLAR